Declaratia 112 anaf 2013 ultima versiune

Pentru Download  Declaratia 112 anaf 2013 ultima versiune trebuie sa intrati pe urmatorul link cu instructiuni, model formular 112 ultima versiune 2013 online:
D 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1045 - (valabilă pentru anul 2013) actualizată în data de 04.03.2013.
Declaratia 112ultima vesiune 2013 anaf pe
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D112_v207_2013.pdf

Depunere declaratii 25 februarie 2013 (formulare)

Avem Depunere declaratii 25 februarie 2013 la anaf, formulare fiscale cu termen limita 25.02.2013
Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
Formular 112 , 224
Declaratii 300 ”Decont de TVA, 301 ”Decont special de TVA”, 307 “privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”
Formular 392A, 392B , 393, 394
Declaraţie rectificativă 710  (O.P.A.N.A.F. nr. 1340/2009) – se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor datorate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. 
Formular 172
In total sunt 12 declaratii fiscale cu termen de depunere in data de 25 februarie 2013
Descarcare formulare pe www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF