Declaratia 020 model, formular decl 020 finante

Declaratia 020 model, formular decl 020 finante - depunere.

Declaraţie de înregistrare fiscală se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

Declaraţia 020 sau decl de menţiuni se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată.

formular 020 declaratie mfinante:
static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl020_2007.pdf

Niciun comentariu: