Declaratia 208 model formular decl 208 finante

Declaratia 208 model formular decl 208 finante - depunere.

Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)

Formularul 208 se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Model declaratie 208 mfinante:
static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_208_2008.pdf

Niciun comentariu: