Cerere certificat de atestare fiscala model

Cerere certificat de atestare fiscala model formular cerere de eliberare certificat fiscal pentru persoane fizice.

Se completeaza cu date de indentitate, este in format A4 si se obtine gratuit de la finante, 2 exemplare originale. Unul ramane la contibuabil si altul la institutia unde este nevoie de acest document. Se utilizeaza si în cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice

Model cerere certificat de astestare fiscala:
static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_certif_pf.pdf

Niciun comentariu: