Registrul de evidenta fiscala model 2011

Registrul de evidenta fiscala model 2011.

Deocamdata este acelasi model reglementat de odginul 870.
Este un tabel cu urmatoarele rubrici: nr crt, explicatii privind operatiunile efectuate si calcului impozitului pe profit , valoare ron. Se completeaza un ordine cronologica, manual sau in forma electronica. Se trec conturile de cheltuieli, venituri si 121.

Continutul, caracteristicile de tiparire, utilizare si pastrare a REF sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Registrul de evidenta fiscala model valabil in 2011 este acelasi: format 4, 100 file. Nu este un mod de completarea standard, important este sa informatiile inregistrate sa corespunda cu cu datele din declaratiile de impunere

Niciun comentariu: