Cine depune declaratia 200 - termen depunere 200

Cine depune declaratia 200 termen depunere 200

Explicatii pe site anaf
Formularul 200 - Declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Termen de depunere declaratia 200 data de 15 mai 2011

Niciun comentariu: