Amortizare Mijloace fixe - monografie

Note contabile Amortizare Mijloace fixe - monografie

Inregistrare operatiuni
Achizitie in contul de echipamente tehnologice, dar aici poate sa fie si alt cont din clasa 21, in functie de ce s-a cumparat
2131 = 404 - furnizori

Contractul colectiv de munca 2011 pdf publicat

Contractul colectiv de munca 2011 pdf publicat in Monitorul Oficial si incheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.

Capitolul 1 - Dispoziţii generale
ART.1. - (1) Părtile contractante, reprezentate conform anexei 7, recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Program bilant ONG 2011 kit bilant download

Program bilant ONG 2011 kit bilant download - situatii financiare ONG

Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art.1 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82 intocmesc raportari la 31.12.2010 utilizând programul de asistenta elaborat de M.F.P distinct, pentru acestea.

Note contabile leasing financiar - inregistrari

Note contabile leasing financiar - inregistrari in contabilitate

de retinut ca utilizatorul este proprietar fiscal si inregistreaza cheltuielile cu amortizarea, dobanda
Note contabile - monografie

Cine depune declaratia 200 - termen depunere 200

Cine depune declaratia 200 termen depunere 200

Explicatii pe site anaf
Formularul 200 - Declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Termen depunere Bilant 2011

Termen depunere Bilant 2011

Raportari anuale
- pentru societati comerciale data limita este 150 zile de la incheierea exercitiului financiar
- la soc cooperatiste, asociatii fara scop patrimonial si alte persoane juridice, 120 zile de la inchidere anului

Declaratia 200 model 2011 - formular 200

Declaratia 200 model 2011 - formular 200

Declaratie privind veniturile realizate in Romania, emisa conform OPANAF 233
download site anaf cu instructiuni, se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Se depune la finante de catre toate persoanele fizice care au obtinut venituri in anul 2010

Inchidere an 2010 contabilitate inchidere profit 2010

Inchidere an 2010 contabilitate inchidere profit 2010

Cu noile reglementari este mult mai simplu.
La sfarsitul exercitiului financiar facem urmatoarele note contabile
Inchidem cheltuielile si veniturile contul 121 si avem sold creditor (suma totala conturi din clasa 7 este mai mare decat la cele din clasa 6)
se constituie rezerva legala de 20%, dar nu mai mult de 5% din profit
NC 129 = 106

Declaratia rectificativa 112 instructiuni

Declaratia rectificativa 112 instructiuni

Modul de completare la declaratie rectificativa pentru formular 112 este acelasi ca si pentru documentul initial. Instructiunile sunt simple. Trebuie bifata cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului. Nu este prevazut un termen limita si nici amenzi, decat in cazul in care fi se solicita se la finante si nu respectati data din adresa. Este bine totusi sa faceti modificarile repede pentru a nu merge cu greselile pe mai multe luni.

Termen depunere fise fiscale 2011

Termen depunere fise fiscale 2011

Este obligativitate pentru contribuabilii care au obtinut venituri din salarii si asimilate salariilor. Acestia trebuie sa completeze si sa depuna fisele fiscale pentru anul 2011. Termenul limita este de 28 februarie 2011. Pentru cei care depuneti dupa aceasta data se aplica amenzi.

Program declaratii fiscale 2011 anaf

Program declaratii fiscale 2011 anaf


Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratii fiscale 2011 conform cu: OPANAF nr.2689 (decl 101), Opnaf nr.73 (100,710), Opanaf nr.183 (decont 300). Se descarca arhiva si se instaleaza.

Declaratia 101 instructiuni de completare decl 101

Declaratia 101 instructiuni de completare decl 101

1. Perioada de raportare - pentru anul - se crie cu cifre arabe
2. Date de identificare contribuabil
3. Date privind impozitul pe profit
Atentie, la randul 2 cheltuieli de exploatare se trece cont 391
rand 11 - diferente de curs valutar

Declaratia 060 formular 060 pdf

Declaratia 060 formular 060 pdf

Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plata. Se întocmeste în două exemplare. Este o declaratie fiscala de mentiuni, reglementata prin OMFP 2296. Se descarca model de pe site anaf.

Legea 285 norme metodologice - legea 285 pdf

Legea 285 norme metodologice - legea 285 pdf privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Sunt norme pentru toate categoriile de incadrare, dar si pentru reincadrare. Este preavazut timpul efectiv alocat lunar corespunzator unei norme intregi. De exemplu pana la 8 ore se acorda o clasa de salarizare, iar peste 144 ore se acorda 25 clase. Sunt multe modificari.

Corelatii Bilant - situatii financiare 31.12.2010

Corelatii Bilant - situatii financiare 31.12.2010

se verifica urmatoarele formulare:
Capitaluri proprii - total, inclusiv pentru bilant prescurtat - cod 10
contul de profit si pierdere - cod 20
date informative - cod 30
Situatia activelor - cod 40

Noul cod fiscal 2011 actualizat anaf

Noul cod fiscal 2011 actualizat anaf.

Text, prevederi si norme la codul fiscal care se a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2011. Este actualizat prin mijloace informatice, conform cu OUG 117 şi HG 1355. egea 571 coroborată cu HG 44. Include normele metodologice de aplicare. cuprins, sumar 10 capitole cu noile reglementari fiscale, care se aplica din acest an.

Formular 204 model declaratia 204 anaf

Formular 204 model declaratia 204 anaf.

Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică OMEF 2371. Se completează în cazul in care sunt constituite între persoane fizice sau între pers fizice sijuridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul căreia se realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole. Download formular.

Declaratia 130 Decont impozit titei, gaze naturale Decl 130

Declaratia 130 Decont impozit titei, gaze naturale Decl 130

Se completează de către producătorii interni de ţiţei si gaze naturale din productia interna. Programul este pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritoriala plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenţa. Download anaf.