Nota explicativa 3 model nota 3 la Bilant

Model Nota explicativa 3 model la Bilant. Aceasta nota se numeste Repartizarea Profitului.

Date si text:
La sfarsitul exercitiului financiar 2010 - 2011, societatea ... a obtinut un profit net, care a fost repartizat pe urmatoarele destinatii.:

Model Nota explicativa 10 Bilant 2011

Va prezint un model Nota explicativa 10 la Bilant 2011

Structura este simpla, trebuie sa oferiti date despre societate, nu este nevoie de tabel. Va dau exemplu cum fac eu la firma mea, la care depun situatii financiare anuale simplificate:
Nota 10 se numeste Alte Informatii:

Viteza de rotatie a stocurilor formula

Viteza de rotatie a stocurilor formula de calcul

Acest indicator de gestiune apare in nota explicativa 9 la bilantul contabil anual. Interpretarea lui are legatura cu controlul capitalului circulant.
Formula este:
Costul vanzarilor / stocul mediu = numar de ori

Repartizarea profitului net monografie

La sfarsitul unul exercitiu financiar, are loc repartizarea profitului net. Sunt cateva operatiuni contabile care se fac, in ordine cronologica:

Monografie, cum fac eu la firma:
la inchiderea anului, in decembrie, nota contabila
129 = 1061 pe rezerve legale

Legea bugetului de stat 2011 pdf monitor oficial

A fost adoptata Legea bugetului de stat 2011 publicata in monitorul oficial al Romaniei.

Legea 286 prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Download document din Monitor oficial.
Are 23 pagini si a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.

Declaratii regim derogatoriu: ce declaratii nu se depun

Declaratii regim derogatoriu: ce declaratii nu nu se depun

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale:
Numar formular 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130 si 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata.

Declaratia 101 la firme suspendate

Declaratia 101 la firme suspendate se depune in cazul in care nu exista regim derogatoriu pentru tot anul fiscal, conform ordinului MF nr. 864.

In caz contrar, firmele cu activitate suspendata depun o singura declaratie privind impozitul pe profit, formular 101, pentru intreg anul 2011 sau partial, pe lunile in care nu ati beneficiat de regim derogatoriu. Termenul este cel prevazut de lege, adica 25 aprilie. Contibuabilii au obligatia sa completeze documentul in doua exemplare.

Declaratia de impozit pe profit 2011

Declaratia de impozit pe profit 2011 se depune pana la data de 25 aprilie.

Daca nu se respecta acest termen se plateste amenda.
Toate firmele care nu si-au incheiat situatia financiara pe 2010 pana in 25 februarie, trebuie sa depuna declaratia 101, privind impozitul pe profit, la fisc.
Pentru companiile care a au avut impozit minim, valoarea se calculeaza conform metodologiei prevazuta în Codul Fiscal.

Declaratia 070 PFA termen de depunere 070

Declaratia 070 PFA termen de depunere 070

Persoanele fizice autorizate au obligatia sa depuna formularul 070 in conformitate cu Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007

Depunere declaratie 010 editabila pdf

Depunere declaratie 010 editabila pdf

Pentru cei care doresc sa competeze declaratia 010 pe calculator trebuie sa faca conversie in word cu programul convert doc, care este gratuit sau sa folositi Acrobat Reader ultima varianta.

Declaratia de mentiuni 092 formular anaf 092

Declaratia de mentiuni 092 formular anaf 092 termen de depunere 7 aprilie la administratia financiara de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitaţi economice în mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna martie 2011. Contribuabilii trebuie sa faca modificari.

Cazier fiscal anaf, cerere cazier fiscal model

Cazier fiscal anaf, cerere de eliberare certificat de cazier fiscal model de completat pentru persoane fizice si juridice

Cererea se depune la Administratia financiara din localitatea voastra.
Documentul este valabil 30 de zile de la data emiterii si poate sa fie folosit numai in scopul pentru care a fost eliberat.
Atentie mare la instructiuni de completare